Ontwerp

Iedereen heeft zo zijn eigen specifieke eisen en wensen als het om een bouwproject gaat. B&U bouwadviseurs verstaat de kunst deze eisen en wensen in de ontwerpfase samen met u in beeld te brengen. Eén en ander wordt vervolgens vertaald in een programma van eisen. Ook kan er vooronderzoek worden gedaan naar planologische, functionele, financiële en juridische mogelijkheden.
Het programma van eisen en de resultaten van het vooronderzoek worden vervolgens vertaald naar een voorlopig ontwerp.
Ten slotte kan B&U een coördinerende rol vervullen richting uw architect of kunnen wij zelf een architect inschakelen. Dat biedt garantie voor een aansprekend ontwerp.