Kostenbeheersing

Budgetoverschrijding is een probleem waar veel projecten, klein en groot, mee te maken krijgen. B&U bouwadviseurs kan de kosten beheersbaar en inzichtelijk houden. In alle mogelijke fasen van de bouw kunnen we een overzicht maken van alle investerings- en/of bouwkosten van een project.
Zo krijgt de opdrachtgever duidelijk voor ogen wat er met het beschikbare budget mogelijk is. Dat gebeurt aan de hand van een globale kostenraming of een meer gedetailleerde elementenbegroting.
B&U adviseurs kan ook second-opinion onderzoek uitvoeren op een directiebegroting of een aannemersbegroting en meer- en minderwerk beoordelen.