Bouwkundig tekenwerk

Na de ontwerpfase worden alle plannen vertaald in bouwkundige tekeningen. B&U bouwadviseurs heeft hier veel ervaring in en werkt nauwgezet en doelgericht. Het tekenwerk wordt conform alle geldende normen uitgevoerd met het geavanceerde CAD-tekenprogramma Allplan. Dankzij deze programmatuur vormen de tekeningen een betrouwbare rode draad in het bouwproces en worden zij gebruikt voor de overdracht van informatie van ontwerp tot en met beheer.

B&U verricht de volgende soorten tekenwerk:
- schetsontwerp: schetsplan
- voorlopig ontwerp: ontwerptekeningen
- definitief ontwerp: tekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning
- bouwvoorbereiding: bestek- en verkooptekeningen
- uitvoering: uitvoerings,- vorm,- productie en revisietekeningen
- beheer: digitaliseren van tekeningen en het maken van ontruimingsplannen